Archive for the 'Artikler' Category

Tvangsauktioner i Århus

Der kommer i dag flere tvangsauktioner i Århus, og disse rammer hårdest i områder med meget nybyggeri. Gennemgås årets tvangsauktioner i Århus nøje, ses at især Århus Kommunes yderområder er ramt hårdt. Kendetegnende for disse området er at de består af meget nybyggeri. Der er altså mange nye købere i disse områder, der har sat [...]

Tvangsauktioner i København

6 ud af 10 tvangsauktioner rammer Sjælland, og hårdest har det ramt hovedstaden. Det er ofte skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom kombineret med et aftaget boligmarked der er årsag til de store stigninger i antallet af tvangsauktioner. Alene sidste år i 2008 steg antallet af tvangsauktioner i København fra 73 i september til 118 i oktober. [...]

Tvangsauktioner på Fyn

I dag må flere og flere fynboer sande at det er blevet sværere at afværge tvangsauktioner på Fyn. Alene i Odense retskreds steg antallet af tvangsauktioner fra 43 i 2007, til 77 i 2008. Samtidig er gennemsnittet i antallet af tvangsauktioner på Fyn steget med 61 procent fra december 2008, til januar 2009 viser en [...]

Tvangsauktioner på Sjælland

Finanskrisen og nedturen på boligmarkedet rammer nu for alvor danske boligejere, hvilket har givet det højeste antal tvangsauktioner på Sjælland siden oktober måned 2003. Antallet af tvangsauktioner er steget med 146-300 procent alt efter området på Sjælland, i forhold til februar 2008, hvilket virkelig signalerer at boligmarkedet har været al for opskruet. Men der er [...]

Tvangsauktioner i Jylland

Langt størstedelen af tvangsauktioner rammer i dag Jylland. Tvangsauktioner i Jylland rammer især boligejerne i yderområderne, da der specielt i disse områder er mangel på arbejdspladser. Samtidig flytter færre og færre personer til disse områder hvilket skyldes urbaniseringen af byområderne. Fogedretterne i Jylland modtager nu alle dagligt flere begæringer om tvangsauktioner i Jylland end nogensinde [...]

Tvangsauktioner i Danmark

Siden stigningerne i antallet af tvangsauktioner begyndte i sommeren 2008, er antallet nu faldet en smule. Fra januar 2009 til februar 2009 blev der begæret 21 procent færre tvangsauktioner i Danmark til de danske fogedretter. Dog er antallet af tvangsauktioner steget fra februar 2008 til februar 2009 med hele 150 procent ifølge www.tvangsauktioner.dk. Men hvordan [...]