Tvangsauktioner i Århus

Der kommer i dag flere tvangsauktioner i Århus, og disse rammer hårdest i områder med meget nybyggeri. Gennemgås årets tvangsauktioner i Århus nøje, ses at især Århus Kommunes yderområder er ramt hårdt. Kendetegnende for disse området er at de består af meget nybyggeri.

Der er altså mange nye købere i disse områder, der har sat sig dyrt, samtidig med at priserne på nybyggede boliger er faldet og blevet mindre attraktive.

Ikke en ejendom har i de mange gamle kvarterer i Århus måtte sætte sit hus på tvangsauktion. Sidste år var 4 boligdistrikter i Århus ramt af tvangsauktion, i år har det allerede ramt 14. Prisstigningerne i mange af de gamle kvarterer har givet beboerne en stor friværdi at tære på, som er steget meget siden 2000, på trods af at den er faldet en smule gennem det sidste år. Boligkøberne i de nye byområder har købt dyrt, og har samtidig fået et tilsvarende prisfald. Derfor er der ingen reserver i nykøbet, men ofte blot en gæld der ikke kan frigives ved salg.

Mange Århusianere har sagt sig lige på den økonomiske smertegrænse, og når markedet oplever højere renter og stigende leveomkostninger bliver det sværere at klarer terminen. Kan terminen ikke klares, vil boligejerne oftest ty til at sælge boligen, og på den måde indfri lånet. Men da boligmarkedet er svært i øjeblikket vil der som regel enten gå lang tid før et salg er i hus, eller man må sælge til en lavere pris end man selv gav for det.

I Østjylland er det primært almindelige familier som har sat sig for dyrt, og samtidig er ramt af de udslagsgivende faktorer: skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom. Dette er vilkår der for flere og flere danskere sætter en tvangsauktion i gang fra banken, og dette rammer i høj grad Århus.

Comments are closed.