Tvangsauktioner i Jylland

Langt størstedelen af tvangsauktioner rammer i dag Jylland. Tvangsauktioner i Jylland rammer især boligejerne i yderområderne, da der specielt i disse områder er mangel på arbejdspladser. Samtidig flytter færre og færre personer til disse områder hvilket skyldes urbaniseringen af byområderne.

Fogedretterne i Jylland modtager nu alle dagligt flere begæringer om tvangsauktioner i Jylland end nogensinde før. For bare 1 år siden drejede det sig i mange fogedretter kun om 1-3 begæringer om tvangsauktioner om ugen i Jylland.
Nye tal fra Danmarks Statistik viser altså at det er Jylland der er hårdest ramt mht. tvangsauktioner. Men størstedelen af de indrapporterede begæringer kommer aldrig ud i tvangsauktion i Jylland.

Dette skyldes at boligejerne i de fleste tilfælde når at sælge uden tab, og derfor kan undgå den kedelige situation. Men det er dog ikke alle steder at det lykkes at sælge i Jylland og undgå en tvangsauktion. Det skifter meget fra de forskellige landsdele, med Vestjylland som det hårdest ramte område. Herunder kan nævnes især nævnes de Vestjyske øer.

Her bliver mellem en tredjedel og halvdelen af tvangsauktioner gennemført, da der i mange tilfælde ikke er mulighed for at få boligen solgt.

Men der er forhåbentlig et fald i antallet af tvangsauktioner i Jylland i vente. I 2009 er antallet allerede faldet fra januar til februar, og ifølge Børsen kunne dette blive en fortsat tendens gennem foråret.

Comments are closed.