Tvangsauktioner på Fyn

I dag må flere og flere fynboer sande at det er blevet sværere at afværge tvangsauktioner på Fyn. Alene i Odense retskreds steg antallet af tvangsauktioner fra 43 i 2007, til 77 i 2008. Samtidig er gennemsnittet i antallet af tvangsauktioner på Fyn steget med 61 procent fra december 2008, til januar 2009 viser en opgørelse fra tvansauktioner.dk.

Da friværdien i boligerne er faldet markant på blot 2 år, er det blevet meget sværere for boligejere at omlægge lån, og ligeledes meget svært at optage nye lån i boligen hvis økonomien ikke hænger sammen.

Vi vil i resten af år 2009 og muligvis også i år 2010 se stadig flere tvangsauktioner på Fyn. Dette skyldes at ledigheden stadig på nuværende tidspunkt er lav, og at denne efter al sandsynlighed vil stige støt gennem 2009. Typisk hænder en tvangsauktion på Fyn og i hele landet efter en bortfalden indkomst. Derved vil en stigende arbejdsløshed forværre situationen, samtidig med en afmatning på boligmarkedet hvor salg er blevet betydelig mere vanskeligt. Tilbage i tiden kan ses klarer sammenhænge mellem antallet af arbejdsløse og antallet af tvangsauktioner på Fyn. Derudover bevirker økonomiske problemer ofte flere sygdomme, samt en stigende antal skilsmisser, der alle taler for flere tvangsauktioner i hele landet.

Mange prøver at afværge en potentiel tvangsauktion på Fyn med et hurtigt salg af boligen, som kan gøre en fri for den forefaldende tvangsauktion. Men da boligmarkedet er afmattet i så vil dette ofte være en langvarig proces, og man vil i mange regioner på Fyn ikke længere kunne få samme pris man selv betalte.

Comments are closed.