Tvangsauktioner på Sjælland

Finanskrisen og nedturen på boligmarkedet rammer nu for alvor danske boligejere, hvilket har givet det højeste antal tvangsauktioner på Sjælland siden oktober måned 2003.

Antallet af tvangsauktioner er steget med 146-300 procent alt efter området på Sjælland, i forhold til februar 2008, hvilket virkelig signalerer at boligmarkedet har været al for opskruet. Men der er flere årsager til tendensen med betydeligt flere tvangsauktioner på Sjælland. I kølvandet på finanskrisen kom rentestigninger, stigninger i mad og energiudgifter hvilket har medført forhøjede leveomkostninger på mellem 2.000 – 3.000 kr. for en gennemsnitsfamilie på Sjælland.

Når leveomkostningerne er steget bliver danskerne i større grad ramt af ”hverdagsproblemer”, eller det man kan kalde private problemer. De fleste familier kan med en omprioritering af købevaner godt klare sig gennem de stigende renter, fødevarer og energiafgifter. Der hvor størstedelen af tvangsauktioner på Sjælland rammer er ved enten sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed blandt en af forsørgerne. Sker en af disse situationer vil det i manges tilfælde blive mere end svært at betale regningerne, hvis man sidder for dyrt i boligen.

Der er altså en klar sammenhæng mellem ledigheden og antallet af tvangsauktioner på Sjælland. De nyeste tal fra blandt andet Nykredit viser at 6 ud af 10 tvangsauktioner sker på Sjælland. Dette skyldes at især boligmarkedet på Sjælland er både steget mest og nu har taget de største fald i landet. Flere eksperter forventer en stigende tendens i tvangsauktioner på Sjælland, da den stigende ledighed højst sandsynligt kun lige er begyndt. Flere firmaer vil i løbet af 2009 foretage nedskæringer viser en undersøgelse foretaget af Ritzau.

Comments are closed.